Információk

» Használati útmutató a webshophoz

» Szállítási feltételek

» Adatvédelmi szabályzat

» 100% elégedettségi garancia

» Babamamatudakozó Klubkártya elfogadóhely vagyunk

» Gólyahír Programok partnerkártya elfogadóhely vagyunk

Használati útmutató a webshophoz

A webshop a szokott módon működik. A kiválasztott termékeket be kell tenni a kosárba, majd kezdeményezni kell a kosárban lévő termékek megrendelését. A megrendelés feladásához elengedhetetlen az ÁSZF (általános szerződéses feltételek) elfogadása, valamint a szállítási és számlázási adatok megadása.

A termékekkel kapcsolatos tudnivalók

A termékek kategóriákba vannak sorolva. A kategóriarendszernek két szintje van (fő- és alkategórák). Ugyanaz a termék esetleg több kategóriához is tartozhat.

A bejelentkezés előfeltétele az úgynevezett regisztráció, ami a szállítási és számlázási adatok megadásával egyenértékű. A bejelentkezéshez az email cím és a jelszó szükséges. Az elfelejtett jelszót a rendszer kérésre emailben megküldi.

A kosár kezelésével kapcsolatos tudnivalók

A kosárba tett termékek darabszáma megváltoztatható, és egy tétel mindenestől is eltávolítható a kosárból. A kosárban a minden tekintetben azonos termékek egy sorba vonódnak össze.

Ha a termékek jellege ezt megköveteli, akkor a program ellenőrzi a raktárkészletet, és azon felüli mennyiséget nem enged a kosárba tenni.

Az elhagyott kosarak tartalmát a rendszer 1 napig őrzi, utána törlődnek. A kosár tartalmának tulajdonosa csak előzetes bejelentkezés után válik azonosíthatóvá, egyébként pedig a böngésző munkamenetének végén annak ismételt elérése lehetetlenné válik.

A kosár tartalma a megrendelés feladása előtt bármikor megváltoztatható, ill. a vásárlás szabadon folytatható.

A megrendelés feladásával kapcsolatos tudnivalók

A megrendelés feladása - az üres kosár esetét leszámítva - bármikor kezdeményezhető. A megrendelés feladásához be kell jelentkezni (visszatérő vásárlók), vagy regisztrálni kell (új vevők). A regisztrálás egyúttal bejelentkezést is jelent.

A megrendelés feladása előtt ki kell választani a fizetési/szállítási módot is. Az esetleges szállítási költség ezt követően válik csak láthatóvá.

A megrendelés tényleges feladása előtt ellenőrizni kell, hogy a kosár tartalma megfelelő-e, illetve a járulékos költségek rendben vannak-e.

Bizonyos esetekben a szállítási költség a megrendelt termékek súlyától is függhet. A megrendelésekre egy minimális értékküszöb is érvényben lehet, illetve az eladó adott összeg fölött a szállítási költséget átvállalhatja. Erről a vevő az oldalsávban informálódhat.

A megrendelés feladásához el kell fogadni az ÁSZF tartalmát, és ezt egy jelölőnégyzetbe rakott pipával jelezni is kell.

A megrendelés csak az ELKÜLDÖM (vagy logikailag ezzel egyenértékű) gombon való kattintás és a rendszer pozitív nyugtázása után továbbítódik. Önmagában tehát sem a bejelentkezés, sem a regisztráció, sem az ÁSZF elfogadása nem jelenti azt, hogy a megrendelés feladása megtörtént volna!

A megrendelésről a vevő emailben visszaigazolást kap, amelyben a megrendelés minden lényeges adata szerepel.

 

Szállítási feltételek

A szállítás a választott módnak megfelelően a fizetés megtörténte (az ellenérték megérkezése) után esedékes.

10000 ft feletti rendelés esetén a szállítási költséget mi álljuk.

A házhoz szállítást a Magyar Posta Zrt. és MPL futárszolgálata végzi.

Lehetőség van házhozszállításra, illetve személyes átvételére is.

Szállítási díjak:

  • Postacsomagként házhoz szállítással 2000g-ig: 1000,- Ft
  • Postacsomagként házhoz szállítással 5000g-ig: 1200,- Ft
  • Postacsomagként PostaPontra, MOL/COOP Postapontra szállítással 2000g-ig: 850,- Ft
  • Postacsomagként PostaPontra, MOL/COOP Postapontra szállítással 5000g-ig: 990,- Ft

Utánvételes fizetési mód: az utánvétel összegét a csomag átvételekor, készpénzben kell fizetni:

Megrendelés összege + Szállítási díj + Utánvétel összege (305,- Ft)

Amennyiben postacsomagként szeretnéd kérni rendelésed, feladásának tényéről e-mailben értesítést kapsz, melyben rendelkezésedre bocsátjuk csomagodnak regisztrációs számát. Ennek segítségével a Magyar Posta honlapján lekérdezheted küldeményednek szállítási státuszát. A futárszolgálattal érkező csomag a feladástól számított 2 napon belül célhoz érkezik.

Ha először nem sikerül a kézbesítés, a futár másnap kísérletet tesz a kézbesítésre. Ha ekkor sem kerül átvételre a csomag, akkor a legközelebbi postafiókba szállítják, ahol még 10 napig megőrzik. Ez idő alatt átvehető a csomag személyesen a megjelölt postahivatalban. 10 nap letelte után a csomag visszaszállításra kerül a feladóhelyre. Emiatt kérjük kedves Vevőinket, hogy vásárláskor pontosan adják meg címüket, és a kézbesítés várható két napján tegyék lehetővé a csomag átvételét.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Adatvédelmi szabályzat

 

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

 

 

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

 

 

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

 

 

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

 

 

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@naturalisa.hu címen.

 

 

A személyes adatok törlését az info@naturalisa.hu címen lehet kérni.

 

 

Holeviczki Attila egyéni vállalkozó (székhely: 2151 Fót, I. András utca 14. adószám: 66367989-2-33) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

 

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 

 

• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

 

 

• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

 

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 

 

a) az adatgyűjtés ténye,

 

 

b) az érintettek köre,

 

 

c) az adatgyűjtés célja,

 

 

d) az adatkezelés időtartama,

 

 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

 

 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

 

 

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza:

 

http://naturalisa.hu/ és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://naturalisa.hu/adatkezeles

 

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-79133/2014

 

 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

 

 

Értelmező fogalmak (3.§)

 

 

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

 

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

 

3. különleges adat:

 

 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

 

 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

 

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

 

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

 

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

 

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

 

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

 

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

 

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

 

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

 

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

 

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

 

 

16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

 

 

17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

 

 

18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

 

19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

 

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)

 

 

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

 

 

• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

 

 

• azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

 

2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 

 

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

 

 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 

3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 

 

4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

 

5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

 

6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

 

 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

 

 

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

 

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

 

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

 

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 

Funkcionális adatkezelés

 

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:

 

 

a) az adatgyűjtés ténye,

 

 

b) az érintettek köre,

 

 

c) az adatgyűjtés célja,

 

 

d) az adatkezelés időtartama,

 

 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

 

 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím és név, megjegyzés, fizetendő összeg, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

 

 

3. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

 

 

4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

 

 

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Vezeték- és keresztnév, jelszó, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím és név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

 

 

– postai úton a 2151 Fót, Orgona u. 24. címen,

 

 

– e-mail útján az info@naturalisa.hu e-mail címen.

 

 

8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

 

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)

 

 

1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 

 

2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

 

3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

 

 

4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

 

 

5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

 

 

6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 

 

a) az adatgyűjtés ténye,

 

 

b) az érintettek köre,

 

 

c) az adatgyűjtés célja,

 

 

d) az adatkezelés időtartama,

 

 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

 

 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 

2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 

 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

 

 

4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

 

5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 

 

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart.

 

 

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

 

9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

 

10. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 

 

Hírlevél, DM tevékenység

 

 

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

 

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

 

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

 

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

 

 

a) az adatgyűjtés ténye,

 

 

b) az érintettek köre,

 

 

c) az adatgyűjtés célja,

 

 

d) az adatkezelés időtartama,

 

 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

 

 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 

5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

 

 

6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

 

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

 

8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

 

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.

 

 

11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

 

 

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

 

Facebook

 

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

 

 

a) az adatgyűjtés ténye,

 

 

b) az érintettek köre,

 

 

c) az adatgyűjtés célja,

 

 

d) az adatkezelés időtartama,

 

 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

 

 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

 

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.

 

 

4. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

 

 

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

 

 

6. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

 

 

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 

 

Adattovábbítás

 

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

 

 

a) az adatgyűjtés ténye,

 

 

b) az érintettek köre,

 

 

c) az adatgyűjtés célja,

 

 

d) az adatkezelés időtartama,

 

 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges ada

 

100% elégedettségi garancia

 

Annyira biztosak vagyunk abban, hogy a NaturaLisa termékeinkkel elégedett leszel, és használatukkal egészségesebbbé válhat bőröd, hogy mindegyikre 100% elégedettségi, azaz pénzvisszafizetési garanciát vállalunk.

 

 

Csak küldd vissza a rendelésedtől számított 30 napon belül a termék maradékát (legalább 30%-ot) a rendelés számával vagy email címeddel (amiről a rendelést leadtad), a számlaszámoddal (ahová visszautalhatjuk a pénzed) együtt, és a teljes vételárat megtérítjük (a VISSZAKÜLDÉS postaköltségét nem). Így kockázatok nélkül gondtalanul élvezheted a NaturaLisa természetes kozmetikumok pozitív hatásait.

 

 

A terméket kérlek az alábbi címre küldd vissza:

 

 

Holeviczki Attila, 2151 Fót, Orgona u.  24.

 

Babamamatudakozó Klubkártya elfogadóhely vagyunk

 

Ha már rendelkezel ilyen kártyával, akkor webshopunkban 10% kedvezményre vagy jogosult. Ha nem ismered a Klubkártyát, kattints ide!

 

Hogyan élhetsz a kedvezménnyel?

A webshopban történő rendelésedkor használd a "BMT1610" kuponkódot, a kuponkód mezőbe írd be a BMT1610 kódot, a megjegyzés mezőbe pedig a KlubKártya számod. Mi ez alapján ellenőrizzük a kártya érvényességét és számlázáskor érvényesítjük a kedvezményed.

Feltételek

A BMT KlubKártyára kapott kedvezmény más kedvezménnyel, kuponnal, akcióval nem vonható össze, akciós termékre nem vonatkozik.

A BMT KlubKártyára kizárólag magánszemélyek kaphatnak kedvezményt.

A BMT KlubKártyára kapott kedvezmény az ajándékutalványra, a szállítási díjra nem vonatkozik.

 

Gólyahír Programok partnerkártya elfogadóhely vagyunk

 

Ha már rendelkezel ilyen kártyával, akkor webshopunkban 10% kedvezményre vagy jogosult. Ha nem ismered a kártyát, kattints ide!

 

Hogyan élhetsz a kedvezménnyel?

A webshopban történő rendelésedkor használd a "GPNL17" kuponkódot, a kuponkód mezőbe írd be a GPNL17 kódot, a megjegyzés mezőbe pedig a kártya számod. Mi ez alapján ellenőrizzük a kártya érvényességét és számlázáskor érvényesítjük a kedvezményed.

Feltételek

A Gólyahír Programok partnerkártyára kapott kedvezmény más kedvezménnyel, kuponnal, akcióval nem vonható össze, akciós termékre nem vonatkozik.

A Gólyahír Programok partnerkártyára kizárólag magánszemélyek kaphatnak kedvezményt.

A Gólyahír Programok partnerkártyára kapott kedvezmény az ajándékutalványra, a szállítási díjra nem vonatkozik.